ΣΤΡΑΤΟΣ LLC

Home Feedback Contents Search

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηλεκτρική Ενέργεια από τον Ήλιο

Για Βελτίωση των Όρων Διαβίωσης & της Οικονομίας


Προοπτικές

 

Το τμήμα των Ηλιακών Συστημάτων της ΣΤΡΑΤΟΣ και σύμφωνα με την φιλοσοφία της, που συμπεριλαμβάνει:

 

 Ι.   Βελτίωση των Όρων Διαβίωσης

ΙΙ.   Προστασία Περιβάλλοντος

ΙΙΙ.  Διάρκεια και Εποικοδομητικές Συνεργασίες

ΙΙΙΙ. Ευχαριστημένοι Πελάτες / Συνεργάτες

Π.   Ενδυνάμωση Ελλαδικής Αγοράς

ΠΙ.  Μεταφορά Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας

 

με χρήση των κινήτρων της Ελλαδικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, των τεχνολογικών εξελίξεων την μακρά, σημαντική εμπειρία σε επιστημονικές εξελίξεις και χρηματοοικονομική επιτυχία και παράλληλα με την διαγραφόμενη πορεία των συνεργατών μας προβλέπουμε την εγκατάσταση δεκάδων συστημάτων ανά την Ελλάδα.

Η εμπειρία, γνώση, προσβάσεις και θέλησή δική μας και των συνεργατών μας εγγυάται την απρόσκοπτη πρόοδο και εργασίες/ συνεργασίες.

Υπολογίζεται ότι εντός του 2007 το τμήμα θα συνεργαστεί για την εγκατάσταση συστημάτων συνολικής ισχύος άνω του 1 MW, και κόστους άνω των 6 εκατομμυρίων.

 

 

Contact Information

Telephone: +30 210 4256197
Facsimile: +30 210 4256198
Postal address: 23 Lamias St., 18542 Piraeus, Greece
Electronic mail: soubassakis@gmail.com

 

Home ] News ] Products ] Services ]

Send mail to soubassakis@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright 2007 Stratos Ltd.
Last modified: 04/13/07